Wat is  

De lasten van een huis dat op twee namen staat worden ook door die twee personen gedeeld. Wanneer u uit elkaar bent en een van u beiden de woning verlaten heeft wilt u deze lasten natuurlijk niet meer delen. De Akte van verdeling wordt na ondertekening bij de notaris ingeschreven bij het kadaster waardoor de woning op één naam komt te staan.

Meer over de Akte van verdeling

Waarom  

Huis en hypotheek moeten op één naam gezet worden en daarvoor is een Akte van verdeling noodzakelijk. In drie simpele stappen verzorgt Startaktevanverdeling.nl deze akte voor u, en dat voor slechts € 575,- all-in. Startaktevanverdeling.nl is onderdeel van Van Dijk & De Jongh Notarissen in Dronten, één van de grootste notariskantoren van Flevoland.

Hoe werkt het?

Wie zijn geschikt voor  

  • U woont beiden in Nederland en beheerst de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk.
  • De woning ligt in Nederland.
  • U bent beiden goed telefonisch bereikbaar.
  • U bent het met elkaar helemaal eens voor wat betreft de toedeling van het huis en de eventuele hypotheek en de daaraan gekoppelde polissen/effectenrekeningen.
  • U regelt zelf het ontslag bij de bank.
  • U bent geen van beiden failliet, in surseance van betaling, onder bewind of curatele gesteld.
  • Er ligt geen beslag op de te verdelen woning.
  • Er is geen sprake van opstal of lidmaatschapsrechten met betrekking tot de te verdelen woning.
  • U beschikt beiden over een werkend e-mailadres, zodat de communicatie zoveel mogelijk digitaal kan verlopen.
  • U bekijkt zelf, eventueel samen met uw adviseur, de eventuele fiscale gevolgen.

Hoe wordt de hypotheek op één naam gezet?

Mogelijkheid 1
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid

De bank doet dit door een van de echtgenoten/partners (degene die de woning verlaten heeft) te ontslaan uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. Hoofdelijke aansprakelijkheid betekent dat beide echtgenoten/partners aansprakelijk zijn voor de gehele hypotheekschuld.

Lees meer

Mogelijkheid 2
Oversluiten hypotheek

Degene die in het huis blijft wonen lost de hypotheek geheel af en sluit alleen een nieuwe hypotheek af. Daardoor valt de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ander automatisch weg. Voor een eventuele nieuwe hypotheekakte hebben wij ook een gunstig tarief voor u.

Lees meer

Contact

Zijn één of meer van deze voorwaarden niet op u van toepassing, gaat het om een wat meer ingewikkelde kwestie of spreekt de digitale aanpak u minder aan?

Neem contact met ons op